Sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistics zetten samen met FloraHolland een belangrijke stap om de CO2-uitstoot te verlagen. Er worden twaalf Volvo’s FM (bio)Methaan-Diesel (LNG) trucks aangeschaft, met een optie op nog eens acht trucks. Het uiteindelijke doel is om het biogas te verkrijgen uit afval van de sierteelt. Daarmee wordt de hele keten betrokken in het project, dat in nauwe samenwerking is opgezet met FloraHolland, Volvo Truck Nederland en Volvo Group Truck Center. Voor het project is subsidie gegeven door AgentschapNL in het kader van het programma Truck van de Toekomst.